De draagkracht van Nederland (2 VMBO)
In de nieuwe editie van buiteNLand voor het tweede leerjaar vmbo en havo/vwo wordt EduGIS gebruikt in het hoofdstuk over het thema draagkracht.

Image

 

 

1 VERKEER
Image klik op de knop Voeg een laag aan de kaart toe, kies dan de categorie Milieu en daaruit de laag Verkeer
Image klik op de legendaknop
   
1a Hoe kun je zien waar veel verkeer is?
1b
Rond welke vier grote steden staan vaak files als op onderstaande foto?
   
  Image

Image klik op de knop Zoek een straat of plaats

typ in: Amsterdamse Veerkade in Den Haag
Image
Je moet een aantal keren uitzoomen om de laag Verkeer weer te kunnen zien.
1c Waarom is het op deze weg zo druk?
 A. Het is de weg van een groot verkeersknooppunt naar het centrum van Den Haag.
 B. Het is de weg tussen Wassenaar en Voorburg waar veel verkeer langs moet.
 C. Het is halverwege de weg tussen Amsterdam en Rotterdam en daarom heel druk.

2 "De Amsterdamse Veerkade is samen met de Stille Veerkade de vieste plek van Nederland voor wat betreft luchtkwaliteit." (Bron: buiteNLand AK, 2VMBO-KGT, 2009)

Is dit waar? Dat ga je uitzoeken.

 - 
zoek de Amsterdamse Veerkade op
 -
klik op Voeg een laag aan de kaart toe
 -
kies de categorie Milieu
 -
kies de laag Fijnstof
 - 
klik op Legenda 
 -  zet de ondoorzichtigheid op 80% 
 - zoom uit zodat je heel Den Haag kunt zien 


2a Hoe groot is de hoeveelheid fijnstof in Den Haag?
   
 - zet de laag Fijnstof uit
 - kies de laag Stikstofdioxide concentratie
 - zet de ondoorzichtigheid op 80%
   
2b  Hoe hoog is in de buurt van de Amsterdamse Veerkade de stikstofdioxide concentratie?

 


Conclusie:
De Amsterdamse Veerkade is [wel / niet] één van de vieste plekken van Nederland.

De concentratie fijnstof is
A. laag
B. niet laag, niet hoog
C. bijna hoog
D. hoog.

De hoeveelheid stikstofdioxide is
A. laag
B. niet laag, niet hoog
C. bijna hoog
D. hoog.

3 Zoek je eigen woonplaats op.
 a 
Hoeveel Stikstofdioxide is er in je eigen woonomgeving?
 b Dat is:  [veel / niet veel en niet weinig / weinig]
 c Hoeveel Fijnstof is er in je eigen woonplaats en straat?
 d Dat is:  [veel / niet veel en niet weinig / weinig]
 e Wat is je conclusie? Is de lucht in je omgeving schoon of niet?

 
4 
LANDBOUW
   
 - 
klik op Voeg een laag aan de kaart toe
 - kies de categorie Milieu
 - kies de laag Ammoniak
 - zoom uit zodat je ongeveer heel Nederland kan zien
   
4a  In welke delen van Nederland is er veel ammoniak?
In het [noorden / oosten / zuiden / westen] - 
zoek Uden op
   
 4b  De waarde Ammoniak in Uden is [laag / niet laag, niet hoog / hoog / heel hoog]
   
 - klik op Voeg een laag aan de kaart toe
 - kies de categorie Landbouw
 - kies de laag Varkens
   
 4c 
 Hoe kun je verklaren dat de waarde van Ammoniak in de omgeving van Uden zo hoog is?

4d 
Voeg ook nog de laag Veestapel toe. In welk deel van Nederland wordt het minste vee gehouden?
In het [noorden / oosten / zuiden / westen]
   
4e  Vul de woorden industrie, vee en verkeer op de juiste plaats:
   
  Conclusie: In het westen van Nederland wordt de draagkracht overschreden door teveel .......... en ..........
In het noorden, oosten en zuiden van Nederland wordt de draagkracht overschreden door het houden van teveel ..........