De watermanager Afdrukken
De Watermanager is een serious game voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De game bestaat uit twee modules: “Het Rivierengebied” en “De Zeeuws-Hollandse Delta”. In de game zitten leerlingen zelf aan de knoppen. Ze nemen de rol aan van watermanager, en moeten op zoek gaan naar een optimale oplossing voor watervraagstukken in deze twee gebieden. Dit kunnen ze doen door maatregelen aan te klikken en de effecten van die maatregelen te evalueren. Hoe beter ze het systeem inrichten, hoe meer punten ze krijgen.

Door te werken met de game leren leerlingen spelenderwijs over watervraagstukken in Nederland. Ze leren hoe het watersysteem werkt, hoe de verschillende gebruiksfuncties afhankelijk zijn van water en door water bedreigd worden, welke maatregelen genomen kunnen worden om het systeem in te richten, en wat de effecten zijn van die maatregelen.

Toepassing van de game kost twee lesuren, inclusief voor- en nabespreking. Er is een handleiding voor docenten beschikbaar, die meer achtergrond informatie biedt plus tips voor een voor- en nabesprekingen.

Beschikbaar op: www.watereducatie.nl/de-watermanager