Overzicht lesmateriaal Afdrukken

Overzicht lesmateriaal
Onderstaand lesmateriaal is gebaseerd op de kaartlagen Nederland van EduGIS.
EduGIS bevat ook materiaal waarin gebruik gemaakt wordt van:
- Google Earth - klik hier
- ArcGIS - klik hier
- Andere websites met of over digitale kaarten - klik hier


 Logo Titel Trefwoorden Moeilijkheid

Leren werken met EduGIS
Kennismaking EduGIS Mogelijkheden EduGIS (kaartfuncties), eigen omgeving,
topografische kaart, gemiddeld inkomen per inwoner
*
Gevaar in Vinkeveen
(In 10 stappen op weg met EduGIS-1)

Speurtocht, nadere kennismaking met EduGIS, Ronde Venen, topografische kaart, gemeentenkaart, percelen, gemiddeld inkomen per inwoner

**
Dagboek van de schilder
(In 10 stappen op weg met EduGIS-2)
Speurtocht, nadere kennismaking met EduGIS, Ronde Venen, topografische kaart, gemeentenkaart, percelen, gemiddeld inkomen per inwoner
(ander verhaal, zelfde vaardigheden)
***
       
Bovenbouw basisonderwijs & onderbouw voortgezet onderwijs
Toen en nu in Friesland Geschiedenis,vergelijking 1832 en nu, Dedgum, Appelscha, topografische kaart, percelen, HISGIS **
De verdwenen sleutel De verdwenen sleutel
deel 1
deel 2
deel 3
Kaarten van Blaeu 17e eeuw, geschiedenis, canon van Nederland, VOC, grachtengordel Amsterdam, inpoldering, China, handel en toerisme *
Meerstad Meerstad Ruimtelijke ordening, ruimtelijke conflicten, belangengroepen, Groningen, wonen aan het water, topografische kaart, hoogtekaart, huishoudens per gemeente, bevolkingsdichtheid, ruimtegebruik (bebouwd, recreatie, landbouw, bos en natuur) **
Draagkracht-vmbo Draagkracht van Nederland -
2 VMBO
Methode buiteNLand, milieu, verkeer, intensieve veehouderij, bio-industrie, topografische kaart, milieukaarten (verkeersintensiteit, fijnstof, stikstofdioxide, ammoniak), landbouwkaarten (veestapel) **
draagkracht-hv Draagkracht van Nederland -
2 HV
Methode buiteNLand, milieu, verkeer, intensieve veehouderij, bio-industrie, topografische kaart, ruimtegebruikkaart (% landbouw), milieukaarten (verkeersintensiteit, fijnstof, ammoniak, kooldioxide, stikstofdioxide, zwaveldioxide, potentieelzuur depositie), landbouwkaarten (veestapel) ***
draagkracht-hv The Carrying Capacity of The Netherlands-
2 HV
English version of the above ***
zuidplas-3hv

Wonen onder de zeespiegel -  3 HV

Methode De Geo, droogmakerij, klimaatbestendig wonen, watertoets, grondgebruik, inrichtingsplannen, milieu
***
Hoog water Hoog water - 3HV
Methode buiteNLand, klimaatverandering, overstromingen, bescherming tegen water, bevolkingsdichtheid, hoogtekaart, dijkringen, watersimulaties, voorbeeld Ooijpolder ***
Hoog en droog - 3HV Methode De Geo, klimaatverandering, overstromingen, bescherming tegen water, topografische kaart, percelen, bevolkingsdichtheid, hoogtekaart, dijkringen, watersimulaties **
Metropool Los Angeles - 3HV Methode De Geo, metropolen VS, uitbreiding LA, opbouw LA, CBD, suburbs, voorzieningen, Hollywood, Google Earth, Google Maps **
Tastbare Tijd Leidsche Rijn Stichting Erfgoed Utrecht, historische geografie, project, Canon van Nederland, 5 tijdlagen, Limes, rivieren, kastelen, vervoer, industrialisatie, uitbreiding , nieuwbouw, vinex, Leidsche Rijn, Utrecht, Vleuten, De Meern ***
Bovenbouw voortgezet onderwijs    
Nederland is vol Ruimtegebruik, ruimtelijk beleid, woonwensen, landschappen, topografische kaart, percelen, bevolkingsdichtheid, Nota Ruimte, economische kerngebieden, ecologische hoofdstructuur, Nieuwe Kaart Nederland ***
Hoog en droog? Klimaatverandering, overstromingen, bescherming tegen water, topografische kaart, percelen, bevolkingsdichtheid, hoogtekaart, dijkringen, watersimulaties, voorbeeld Ooijpolder, klimaatcampagne ***
Algemeen    
Blaeu en EduGIS Kennismaking Blaeu in EduGIS Historische kaarten, kaartfuncties EduGIS, geschiedenis, inpoldering, ruimtegebruik (landbouw, recreatie), Amsterdam *