Handleiding - Beschrijving tab Afdrukken

 

Beschrijving Tab

De beschrijving Tab is het schermpje dat je krijgt als je op een plaatsmarkering klikt. Als je een nieuwe plaatsmarkering aanmaakt krijg je een scherm. Onderin zie je de Beschrijving Box. Als je hier informatie (foto's en teksten) in plaatst, komt dat in de Beschrijving Tab te staan.  

 

Toevoegen van stijl (tekstopmaak) aan de Beschrijving Tab

In de Beschrijving box van plaatsmarkeringen of mappen kan je (zei het beperkt) gebruik maken van HTML codes om de beschrijving te verduidelijken. Zo kan je gebruik maken van vette letters, gekleurde letter en onderstreepte letters. HTML is een computer taal waarin dit geprogrammeerd moet worden. Meer informatie over HTML vind je op de website Handleiding HTML.

 

Een voorbeeld van HTML code is:

<b> Text </b>                                    resultaat: Text

<i> Text </i>                                       resultaat: Text

<u> Text </u>                                     resultaat: Text

<h1> Text </h1>                                 resultaat: Text

 

Toevoegen van foto´s aan de Beschrijving Tab

Als je een foto of figuur wil toevoegen moet je ook HTML code gebruiken (zie hierboven). De code hiervoor is:

<img src="C:/Documents and Settings/All Users/Documents/My Pictures/fotovanmij.JPG" width="300" height="225"> 

De width en height geven de grootte van de foto aan.