Handleiding - Paden Afdrukken

 

Wat is een pad?

Een pad is een lijn die bestaat uit een serie punten. Elk pad heeft een informatieschermpje waarin informatie (tekst, foto's) geplaats kan worden, net als bij plaatsmarkeringen

 

Route volgen langs een pad

Je kan Google Earth de route langs een pad laten volgen. Activeer het pad (door er eenmaal op te klikken met de linker muisknop in het Plaatsen Venster) en klik op het driehoekje onderaan de Plaatsen Venster.

 

Nieuwe Paden aanmaken

Er zijn twee manieren om nieuwe paden aan te maken:

1) door op de [Pad toevoegen] in de toolbar te klikken.

2) door in het Plaatsen Venster op de rechtermuisknop en [toevoegen] en vervolgens [pad] te selecteren.

In beide gevallen opent zich een scherm. Hier kan je informatie over het paden in plaatsen (dit kan je later ook nog doen of veranderen). Als je op OK drukt wordt het pad in de Tijdelijke Plaatsen Map geplaasts. NB: Als je een pad wilt bewaren moet je ´m nog opslaan!

 

Paden aanpassen
Je kan een paden aanpassen door in het Plaatsen Venster op het pad te gaan staan, met de rechtermuisknop te klikken en dan [Eigenschappen] te selecteren. Je krijgt nu hetzelfde schermpje terug. Nu kan je de route van het pad aanpassen (door de punten waar het pad uit bestaat te verplaatsen). Ook kan je het pad verlengen.